BeWitch

BeWitch lifestyle magazine

Picture of Ivona

Ivona

Den Země – společně za lepší budoucností

Znáte Den Země? Slaví se každý rok 22. dubna a má za cíl upozornit na ekologické problémy, kterým čelíme, a podpořit ochranu naší planety. Tento svátek byl poprvé slaven v roce 1970 v USA a postupně se rozšířil do celého světa.

Den Země má sloužit k připomenutí významu našeho vztahu k planetě, k propagaci ochrany životního prostředí a ke zvyšování povědomí o dopadech našeho chování na přírodu. Den Země nám připomíná, že je nutné pečovat o životní prostředí nejen kvůli nám samotným, ale aby si ho mohly užívat i budoucí generace. Naše planeta je unikátní a krásná zároveň. Je ale ohrožena řadou faktorů, jako jsou změny klimatu, znečištění ovzduší, vodních zdrojů a půdy nebo vymírání různých živočišných druhů.

Zapojit se může každý!

V rámci oslav tohoto dne se konaly různé akce, díky kterým se šíří osvěta a snaha podpořit ekologické chování. Například se organizují sběry odpadků v přírodě, u nás známé jako Ukliďme Česko, výsadby stromů a vzdělávací akce pro děti i dospělé. Kromě připomenutí nutnost ochrany planety má Den Země také praktický význam. Pro mnoho lidí je je tento den impulsem k zamyšlení nad svým ekologickým chováním a tím, zda by mohli více pomoci při ochraně naší přírody. I malý krok, jako je třídění odpadků ve vaší domácnosti, úspora vody a energie a nakupování lokálních produktů mohou mít velmi pozitivní dopad na životní prostředí.

V současné době se ekologické problémy stávají stále závažnějšími a není možné před nimi nadále zavírat oči. Ochrana planety musí být záležitostí všech, a proto bychom měli využít každou příležitost k tomu, abychom se sami od sebe více zajímali a snažili se o aktivní přístup. Planetu máme jen jednu a je třeba s ní zacházet opatrně, zodpovědně a s respektem. Každý z nás může přispět k ochraně přírody a pomoci tak zajistit, aby byla naše planeta krásná a zdravá i pro budoucí generace. Třeba i volbou udržitelné módy. Společnými silami to zvládneme.

Vaše BeWitch